Shiatsu het Gooi

Wat is Shiatsu

Oorsprong

Behandeling De wortels van Shiatsu zijn eeuwenoud en liggen in India en China.
Vervolgens heeft het zich als manuele therapie in Japan verder ontwikkeld en behoort het daar tot de traditionele en preventieve geneeskunde, bedoeld om de gezondheid te behouden en te bevorderen.
Sinds 1970 wordt Shiatsu ook in Europa onderwezen en meer en meer met de Westerse medische kennis geïntegreerd en toegepast.
De Japanse Shiatsu traditie wordt op een unieke manier gecombineerd met de Traditionele Chinese Geneeskunde. Deze geneeskunde, gebaseerd op onder andere Yin en Yang en de Vijf Elementen, wordt in bijna alle Chinese ziekenhuizen met succes toegepast.
Duizenden jaren ervaring leerde dat niet enkel de spieren, botten en organen belangrijk zijn, maar dat er meer is dan het voor ons bekende anatomische systeem, namelijk een energiesysteem met een eigen fysiologie en anatomie.
De energie in het lichaam, oftewel de Qi-stroom, is op allerlei manieren te beïnvloeden. De kennis over dit energiesysteem leidde in onder andere China en Japan tot een zeer hoog ontwikkelde geneeskunde, met daarbinnen de Acupunctuur, Shiatsu, Tuina, Massage, Kruiden, Voeding en bewegingsleer.

Betekenis

Shiatsu betekent letterlijk “vingerdruk” , shi = vinger, atsu = druk, het is een acupressuur oftewel drukpuntmassage techniek.
De werkzaamheid van Shiatsu ligt in de eenvoud van zijn techniek en benadering. Niet alleen met vingers of duimen, maar ook met handpalmen en soms met elleboog, knie of voet, wordt stabiele druk op het lichaam uitgeoefend.
Er wordt ook gebruik gemaakt van stretch- en rockingtechnieken, gewrichtsrotaties en ademhaling.

Waarom

In onze welvaartsmaatschappij is er een schemergebied ontstaan tussen ziekte en gezondheid.
Veel mensen voelen zich niet optimaal gezond.
Ze hebben klachten als vermoeidheid, emotionele irritaties, spierspanningen en stress.
Medisch gezien is er echter in veel gevallen geen duidelijke ziekte te constateren.
In het Oosten ziet men deze condities als voorstadia van ziek zijn.
De levensenergie -Qi- is in onbalans geraakt.
In een gezond lichaam stroomt de Qi ongehinderd.
Als de energiestroom verstoord is dan is het lichaam uit evenwicht en kunnen ziekte, pijn of andere klachten ontstaan.
Oorzaken van energieverstoringen kunnen zijn: klimatologische invloeden, verwondingen, verkeerde voeding, langdurige of psychische overbelasting, slecht functionerende organen, overmatig of verkeerd medicijngebruik, gevolgen van operatieve ingrepen, slechte houding, trauma’s van lichamelijke en/of geestelijke aard.

Hoe werkt het

Shiatsutherapie is een effectieve combinatie van Oosterse wijsheid en doelmatige handgrepen.
Aanraken is de essentie van Shiatsu: een ondersteunende hand in tijden van stress en pijn helpt altijd bij herstel.
Shiatsu werkt net als acupunctuur volgens het principe van het bestaan van Qi -levensenergie- die door het hele organisme stroomt in energiebanen, de meridianen.
Iedere meridiaan staat in verbinding met inwendige orgaangebieden en elke verstoring in de spieren, zenuwen, emoties en/of organen openbaart zich hierin.
Iedereen loopt gedurende zijn leven in meer of mindere mate blokkades op in zijn energiesysteem.
Stress, voeding, beweging, erfelijke factoren, medicijnen of andere schadelijke invloeden kunnen de gelijkmatige stroom van Qi verstoren. In enkele gebieden zijn de energiestromen dan te zwak of te sterk of worden geblokkeerd.
Ons lichaam is als het ware een opslagplaats van spanningen, ook die uit het verleden.
Dit beïnvloedt onze energie en ons welbevinden.
Het uitgangspunt voor een Shiatsutherapeut is het in balans brengen van de verschillende energieën in het lichaam.
De Shiatsutherapeut kan de Qi revitaliseren in die delen van het lichaam waar de energiestroom gestagneerd is, waar spanning zit treedt ontspanning op en de zwakke zones worden gestimuleerd.
Shiatsu zorgt er op subtiele wijze voor dat de Qi weer vrijuit kan gaan stromen, de balans hersteld wordt en het natuurlijke genezingsproces gestimuleerd en onderhouden wordt.
Shiatsu reguleert de werking van het zenuwstelsel, verhoogt de weerstand van het lichaam, verbetert de bloedcirculatie, reinigt de weefsels en versoepelt het lichaam. Het resultaat is dat de aanwezige lichaamsenergie in balans komt.
Ziektesymptomen op zowel lichamelijk als emotioneel gebied kunnen hierdoor gedeeltelijk of geheel verdwijnen.

Kortom

Shiatsu is een natuurgeneeswijze, een manuele therapie waarbij het zelfherstellend vermogen van de mens wordt aangesproken, gestimuleerd en ondersteund.
Shiatsu werkt op fysiek, mentaal, emotioneel en energetisch niveau.
Shiatsu draagt dus bij aan het gezond maken en houden van lichaam en geest.
Daarnaast ervaart de ontvanger een diepe ontspanning en werkt Shiatsu aan het lichaamsbewustzijn.
Shiatsutherapie vervangt niet de reguliere geneeskunde maar is een aanvulling hierop.
Het is altijd aan te raden je klacht ook aan huisarts of specialist voor te leggen.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) wordt gezocht naar de oorzaak van de klacht, gekeken naar de hele mens en niet slechts naar de symptomen.
De TCG heeft een wetenschappelijke traditie, is een van de oudste geneeswijzen ter wereld en het wordt al eeuwenlang door meer dan een kwart van de wereldbevolking gebruikt.

Tenslotte

Tegenwoordig komt het steeds meer voor dat beroepsbeoefenaars binnen de reguliere Westerse geneeskunde en de complementaire geneeskunde (ook wel genoemd alternatieve, holistische, integrale, additieve, traditionele of natuurgeneeskunde) intensief samenwerken. Alle betrokken patiënten, therapeuten, artsen en verzekeraars zullen hier uiteindelijk alleen maar profijt van hebben.
Holistisch verwijst niet naar een methode, maar eerder naar een benadering van de mens als een samenhang van lichaam, geest en ziel. Hierbij is plaats voor vele diagnostische en therapeutische methodes van uiteenlopende aard, met inbegrip van de Westerse geneeskunde.

De nieuwste term, die in de USA steeds meer gebruikt wordt, is integratieve geneeskunde. Integratieve geneeskunde is die vorm van geneeskunde die het beste uit zowel de reguliere als complementaire behandelvormen combineert.
Je zou kunnen zeggen dat de Westerse reguliere geneeskunde het “ verstand” van de gezondheidszorg vertegenwoordigt, terwijl de holistische benadering het “ hart” belichaamt. Het verstand en het hart verbinden, dat is de opdracht in de integratieve geneeskunde.